NTN 4T-M88048/M88010

NTN 4T-M88048/M88010
NTN 4T-M88048/M88010
Thông số cơ bản

d(mm):33.338

D(mm):68.262

T(mm):22.225

quality(kg):0.378

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm