NTN 4T-M86649/M86610

NTN 4T-M86649/M86610
NTN 4T-M86649/M86610
Thông số cơ bản

d(mm):30.162

D(mm):64.292

T(mm):21.433

quality(kg):0.336

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm