NTN 4T-M86643/M86610

NTN 4T-M86643/M86610
NTN 4T-M86643/M86610
Thông số cơ bản

d(mm):25.4

D(mm):64.088

T(mm):21.433

quality(kg):0.371

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm