NTN 4T-M802048/M802011

NTN 4T-M802048/M802011
NTN 4T-M802048/M802011
Thông số cơ bản

d(mm):41.275

D(mm):82.55

T(mm):25.654

quality(kg):0.642

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm