NTN 4T-M12649/M12610

NTN 4T-M12649/M12610
NTN 4T-M12649/M12610
Thông số cơ bản

d(mm):21.43

D(mm):50.005

T(mm):18.288

quality(kg):0.169

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm