NTN 4T-LM806649/LM806610

NTN 4T-LM806649/LM806610
NTN 4T-LM806649/LM806610
Thông số cơ bản

d(mm):53.975

D(mm):88.9

T(mm):19.05

quality(kg):0.437

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm