23236-E1-TVPB

23236-E1-TVPB
23236-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):180

D(mm):320

B(mm):112

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm