23234-E1-TVPB

23234-E1-TVPB
23234-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):170

D(mm):310

B(mm):110

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm