23220-E1-TVPB

23220-E1-TVPB
23220-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):100

D(mm):180

B(mm):60,3

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm