23218-E1-TVPB

23218-E1-TVPB
23218-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):90

D(mm):160

B(mm):52,4

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm