21306-E1-TVPB

21306-E1-TVPB
21306-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):30

D(mm):72

B(mm):19

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm