21305-E1-TVPB

21305-E1-TVPB
21305-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):25

D(mm):62

B(mm):17

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm