21304-E1-TVPB

21304-E1-TVPB
21304-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):20

D(mm):52

B(mm):15

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm