23040-E1-TVPB

23040-E1-TVPB
23040-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):200

D(mm):310

B(mm):82

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm