23038-E1-TVPB

23038-E1-TVPB
23038-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):190

D(mm):290

B(mm):75

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm