23036-E1-TVPB

23036-E1-TVPB
23036-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):180

D(mm):280

B(mm):74

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm