23032-E1-TVPB

23032-E1-TVPB
23032-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):160

D(mm):240

B(mm):60

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm