23030-E1-TVPB

23030-E1-TVPB
23030-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):150

D(mm):225

B(mm):56

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm