23028-E1-TVPB

23028-E1-TVPB
23028-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):140

D(mm):210

B(mm):53

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm