23024-E1-TVPB

23024-E1-TVPB
23024-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):120

D(mm):180

B(mm):46

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm