NTN 430316XU

NTN 430316XU
NTN 430316XU
Thông số cơ bản

d(mm):80

D(mm):170

T(mm):92

quality(kg):9.55

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm