NACHI 240KBE131 Tapered roller bearing 240x400x114mm

NACHI 240KBE131 Tapered roller bearing 240x400x114mm
Thông số cơ bản

d - 240 mm

D - 400 mm

B1 - 128 mm

C - 114 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 61.8 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 1160 kN

Basic static load rating (C0) - 2130 kN

Calculation factor (e) - 0.32

Calculation factor (Y0) - 2.07

Calculation factor (Y1) - 2.12

Calculation factor (Y2) - 3.15

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm