NACHI 240KBE130 Tapered roller bearing 240x360x82mm

NACHI 240KBE130 Tapered roller bearing 240x360x82mm
Thông số cơ bản

d - 240 mm

D - 360 mm

B1 - 92 mm

C - 82 mm

r min. - 4 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 31.2 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 680 kN

Basic static load rating (C0) - 1230 kN

Calculation factor (e) - 0.32

Calculation factor (Y0) - 2.04

Calculation factor (Y1) - 2.09

Calculation factor (Y2) - 3.11

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm