NACHI 240KBE031 Tapered roller bearing 240x400x128mm

NACHI 240KBE031 Tapered roller bearing 240x400x128mm
Thông số cơ bản

d - 240 mm

D - 400 mm

B1 - 160 mm

C - 128 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 74.6 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 1480 kN

Basic static load rating (C0) - 2850 kN

Calculation factor (e) - 0.31

Calculation factor (Y0) - 2.15

Calculation factor (Y1) - 2.20

Calculation factor (Y2) - 3.27

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm