NACHI 240KBE030 Tapered roller bearing 240x360x92mm

NACHI 240KBE030 Tapered roller bearing 240x360x92mm
Thông số cơ bản

d - 240 mm

D - 360 mm

B1 - 115 mm

C - 92 mm

r min. - 4 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 35.1 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 850 kN

Basic static load rating (C0) - 1780 kN

Calculation factor (e) - 0.37

Calculation factor (Y0) - 1.76

Calculation factor (Y1) - 1.80

Calculation factor (Y2) - 2.69

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm