NACHI 220KBE131 Tapered roller bearing 220x370x107mm

NACHI 220KBE131 Tapered roller bearing 220x370x107mm
Thông số cơ bản

d - 220 mm

D - 370 mm

B1 - 120 mm

C - 107 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 50.0 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 955 kN

Basic static load rating (C0) - 1640 kN

Calculation factor (e) - 0.36

Calculation factor (Y0) - 1.83

Calculation factor (Y1) - 1.87

Calculation factor (Y2) - 2.79

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm