NTN LH-22218BD1

NTN LH-22218BD1
NTN LH-22218BD1
Thông số cơ bản

d(mm):90

D(mm):160

B(mm):40

quality(kg):3.5

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm