NTN LH-22217BD1

NTN LH-22217BD1
NTN LH-22217BD1
Thông số cơ bản

d(mm):85

D(mm):150

B(mm):36

quality(kg):2.66

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm