NTN LH-22216BD1

NTN LH-22216BD1
NTN LH-22216BD1
Thông số cơ bản

d(mm):80

D(mm):140

B(mm):33

quality(kg):2.15

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm