NTN LH-22215BD1

NTN LH-22215BD1
NTN LH-22215BD1
Thông số cơ bản

d(mm):75

D(mm):130

B(mm):31

quality(kg):1.65

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm