NTN LH-22213BD1

NTN LH-22213BD1
NTN LH-22213BD1
Thông số cơ bản

d(mm):65

D(mm):120

B(mm):31

quality(kg):1.5

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm