NTN 24192BD1

NTN 24192BD1
NTN 24192BD1
Thông số cơ bản

d(mm):460

D(mm):760

B(mm):300

quality(kg):550

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm