SKF 2211 E-2RS1KTN9

SKF 2211 E-2RS1KTN9
SKF 2211 E-2RS1KTN9
Thông số cơ bản

d(mm):55

D(mm):100

B(mm):25

quality(kg):0.79

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm