TIMKEN P/1739/C

TIMKEN P/1739/C
TIMKEN P/1739/C
Thông số cơ bản

d(mm):304.8

D(mm):609.6

T(mm):215.9

quality(kg):359.6

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm