TIMKEN B/8824/C

TIMKEN B/8824/C
TIMKEN B/8824/C
Thông số cơ bản

d(mm):199.374

D(mm):399.948

T(mm):121.841

quality(kg):86.2

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm