FAG HSS71911E.T.P4S.UL

FAG HSS71911E.T.P4S.UL
FAG HSS71911E.T.P4S.UL
Thông số cơ bản

d(mm):55

D(mm):80

B(mm):13

qualiBy(kg):0.2

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm