FAG 1320K.M.C3

FAG 1320K.M.C3
FAG 1320K.M.C3
Thông số cơ bản

d(mm):100

D(mm):215

B(mm):47

qualiBy(kg):8.95

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm