FAG KHM11749.HM804810

FAG KHM11749.HM804810
FAG KHM11749.HM804810
Thông số cơ bản

d(mm):41.275

D(mm):95.25

T(mm):30.162

quality(kg):1.11

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm