FAG KHM88649.HM88610

FAG KHM88649.HM88610
FAG KHM88649.HM88610
Thông số cơ bản

d(mm):34.925

D(mm):72.233

T(mm):25.4

quality(kg):0.554

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm