IKO TA 5540Z needle bearings | 55*67*40mm

IKO TA 5540Z needle bearings | 55*67*40mm
Thông số cơ bản

IKO Number: TA 5540Z

Mass (Ref.): 230 g

Assembled inner ring: IRT 5040-1

Fw: 55 mm

D: 67 mm

C: 40 mm

Shaft dia. h6max.: 55 mm

Shaft dia. h6min.: 54.981 mm

Housing bore dia. J7max.: 67.018 mm

Housing bore dia. J7min.: 66.988 mm

Dynamic, C: 80 kN

Static, C0: 172 kN

Allowable rotational speed: 5500 rpm

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm