23230-E1-TVPB

23230-E1-TVPB
23230-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):150

D(mm):270

B(mm):96

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm