23226-E1-TVPB

23226-E1-TVPB
23226-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):130

D(mm):230

B(mm):80

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm