23224-E1-TVPB

23224-E1-TVPB
23224-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):120

D(mm):215

B(mm):76

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm