23138-E1-TVPB

23138-E1-TVPB
23138-E1-TVPB
Thông số cơ bản

d(mm):190

D(mm):320

B(mm):104

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm