NACHI 180KBE030 Tapered roller bearing 180x280x74mm

NACHI 180KBE030 Tapered roller bearing 180x280x74mm
Thông số cơ bản

d - 180 mm

D - 280 mm

B1 - 93 mm

C - 74 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 18.1 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 555 kN

Basic static load rating (C0) - 975 kN

Calculation factor (e) - 0.30

Calculation factor (Y0) - 2.20

Calculation factor (Y1) - 2.25

Calculation factor (Y2) - 3.35

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm