NACHI 180KBE02 Tapered roller bearing 180x320x99mm

NACHI 180KBE02 Tapered roller bearing 180x320x99mm
Thông số cơ bản

d - 180 mm

D - 320 mm

B1 - 127 mm

C - 99 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 37.0 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 875 kN

Basic static load rating (C0) - 1350 kN

Calculation factor (e) - 0.44

Calculation factor (Y0) - 1.49

Calculation factor (Y1) - 1.52

Calculation factor (Y2) - 2.26

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm