NACHI 170KBE22 Tapered roller bearing 170x310x152mm

NACHI 170KBE22 Tapered roller bearing  170x310x152mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 310 mm

B1 - 192 mm

C - 152 mm

r min. - 5 mm

r1 min. - 1.5 mm

Weight - 54.7 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 1420 kN

Basic static load rating (C0) - 2610 kN

Calculation factor (e) - 0.40

Calculation factor (Y0) - 1.64

Calculation factor (Y1) - 1.68

Calculation factor (Y2) - 2.50

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm