NACHI 170KBE131 Tapered roller bearing 170x280x78mm

NACHI 170KBE131 Tapered roller bearing 170x280x78mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 280 mm

B1 - 88 mm

C - 78 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 20.5 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 545 kN

Basic static load rating (C0) - 935 kN

Calculation factor (e) - 0.35

Calculation factor (Y0) - 1.91

Calculation factor (Y1) - 1.95

Calculation factor (Y2) - 2.90

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm