NACHI 170KBE130 Tapered roller bearing 170x260x60mm

NACHI 170KBE130 Tapered roller bearing 170x260x60mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 260 mm

B1 - 67 mm

C - 60 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 12.2 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 350 kN

Basic static load rating (C0) - 585 kN

Calculation factor (e) - 0.31

Calculation factor (Y0) - 2.16

Calculation factor (Y1) - 2.21

Calculation factor (Y2) - 3.29

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm