NACHI 170KBE031 Tapered roller bearing 170x280x88mm

NACHI 170KBE031 Tapered roller bearing 170x280x88mm
Thông số cơ bản

d - 170 mm

D - 280 mm

B1 - 110 mm

C - 88 mm

r min. - 3 mm

r1 min. - 1 mm

Weight - 24.8 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 705 kN

Basic static load rating (C0) - 1240 kN

Calculation factor (e) - 0.31

Calculation factor (Y0) - 2.11

Calculation factor (Y1) - 2.15

Calculation factor (Y2) - 3.21

Liên hệ với chúng tôi để có catalog chi tiết sản phẩm